Czy można uniknąć odsiadki będąc skazanym wyrokiem sądu?

skazaniec za kratami

Placówki penitencjarne są wypełnione ludźmi, którzy dopuścili się popełnienia rozmaitego gatunku wykroczeń. Niektórzy z nich są modelowymi recydywistami, dla jakich popełnianie wykroczeń jest zwyczajem na życie. Jednakże poza nimi do zakładów penitencjarnych dostają się także zwyczajni śmiertelnicy, jakim powinęła się stopa więc muszą przez kilka lat odbywać wyrok. Odsiadka w ośrodku karnym jest niesamowicie wstrząsającym nieszczęściem dla takiego jegomościa. Permanentnie rozmyśla o zagrożeniach, z którym związane jest obcowanie z bezkompromisowymi skazańcami, nie tak wcale sporadycznie przecież zdarzają się okoliczności wymuszeń oraz pobicia podobnego człowieka przez innych skazańców, dla których nie funkcjonują wartości społeczne oraz etyczne.

Polska krajem, w którym wprowadzono system dozoru elektronicznego

Ale jednakże jeśli taki człowiek, jaki na przykład doprowadził do wypadku samochodowego albo popełnił niechcący inne wykroczenie, za jakie założona jest kara pozbawienia wolności w wysokości do jednego roku to ma on perspektywę odbyć swój wyrok z dala od murów więziennych. W naszym prawodawstwie wprowadzono bowiem pewien czas temu tzw. instytucję systemu dozoru elektronicznego. Do niedawna mogliśmy ją znać tylko z obcokrajowych filmów, w jakich skazańcy mogli odbywać odsiadkę we własnym domu, wszelako byli oni zmuszeni do noszenia indywidualnej blokady elektronicznej, która powiadamia należyte służby policyjne skoro tylko podobny skazaniec zbyt bardzo oddalił się od miejsca, w jakim miał pozostawać.

Jak zamienić karę więzienia na SDE?

Obecnie odbywanie wyroku w systemie dozoru elektronicznego (SDE) jest osiągalne też w naszym kraju. Podobna metoda odbywania kary pozbawienia wolności stosowana może być jedynie dla osób, którym zasądzono karę do jednego roku pozbawienia wolności. Odbywanie wyroku w SDE dopuszcza podtrzymywanie życia rodzinnego, a także pracę zawodową, zatem osoba odbywająca wyrok w SDE nie jest brzemieniem dla budżetu narodowego, a co z tego wynika także dla ogółu obywateli, ponieważ to my wszyscy składamy się przecież na utrzymanie osób osadzonych w zakładach penitencjarnych. Żeby dopuszczalna była zamiana kary odbywania wyroku w zamkniętym ośrodku penitencjarnym na system dozoru elektronicznego (SDE) niezbędne jest wysłanie postulatu do sądu penitencjarnego. W sporządzeniu podobnego pisma może wesprzeć osobę skazaną prowadzący jej sprawę prawnik.

Warunki odbywania kary w SDE

Sąd określa warunki w jakich ma być odbywana kara w SDE dla wszystkich delikwentów z osobna. Wytycza godziny, w których winowajca musi znajdować się we wskazanych miejscach. Wyrywkowo uwięziony jest monitorowany pod względem tego czy nie narusza dyrektyw odbywania wyroku. Jest on zmuszony do bezustannego dźwigania na nodze lub na ręce swoistego nadajnika, który może poinformować należyte służby o miejscu w jakim akurat się znajduje. Podobna metoda odbywania kary jest znacząco mniej surowa niż pobyt za kratami.


Related Posts

  • No related post found

Published by

Zbyszek

Zbyszek

Mieszkam we Wrocławiu ale urodziłem się w Kątach Wrocławskich. Prowadzę małą firmę doradczą i interesuje mnie szeroko pojęta tematyka biznesowa.