Najskuteczniejsza metoda nauki czytania

Wielu rodziców zastanawia się w jaki sposób nauczyć dziecko czytać. Jak się okazuje niektóre metody są bardziej skuteczne od innych. Od dawna nie poleca się nauki czytania za pomocą literowania. Nauka czytania jest najskuteczniejsza wówczas, gdy dziecko jest w stanie objąć wzrokiem całe słowo i połączyć litery w logiczną całość. Metoda czytania globalnego jest najbardziej naturalna i pomocna w nauce czytania.