Ułatwienia dla ludzi w przestrzeni publicznej

Każdy cywilizowany kraj pełen jest przestrzeni publicznej, za którą odpowiadają odpowiednie pod tym względem organy władzy samorządowej lub państwowej. Jej powierzchnia zależy wprost od miejsca gdzie żyją ludzie, a zatem mniej jest jej na wsiach za to znacznie więcej w miastach. Przestrzeń publiczna ma służyć wszystkim obywatelom gdyż taka jest rola państwa – przejmuje ono na siebie obowiązki, do których realizacji potrzebne są znaczne środki, na które składa się ogół obywateli poprzez płacenie podatków, z których państwo finansuje swe fundamentalne zadania na rzecz ludności.